You are here: Home page

Odpustky

Radostný ruženec Plnomocné odpustky získa ten, kto sa pomodlí v kostole (verejnej kaplnke), rodine, reholnom alebo náboženskom spolocenstve ruženec. V iných ako tu spomenutých prípadoch sú s modlitbou ruženca spojené len ciastocné odpustky. Podmienkou pre získanie plnomocných odpustkov je , aby pät tajomstiev ruženca nasledovalo bezprostredne po sebe. Dalšou podmienkou je, aby modlitba ruženca bola spojená aj s rozjímaniami o jednotlivých tajomstvách: a) Ak sa ruženec modlí spolocne, predmodlievajúci má na zaciatku desiatku nahlas uviest rozjímanie o danom tajomstve, b) ak sa ruženec modlí jednotlivec, stací, ked sú tajomstvá v tichosti rozjímané pocas modlitby.

Ruženec Svetla Plnomocné odpustky získa ten, kto sa pomodlí v kostole (verejnej kaplnke), rodine, reholnom alebo náboženskom spolocenstve ruženec. V iných ako tu spomenutých prípadoch sú s modlitbou ruženca spojené len ciastocné odpustky. Podmienkou pre získanie plnomocných odpustkov je , aby pät tajomstiev ruženca nasledovalo bezprostredne po sebe. Dalšou podmienkou je, aby modlitba ruženca bola spojená aj s rozjímaniami o jednotlivých tajomstvách: a) Ak sa ruženec modlí spolocne, predmodlievajúci má na zaciatku desiatku nahlas uviest rozjímanie o danom tajomstve, b) ak sa ruženec modlí jednotlivec, stací, ked sú tajomstvá v tichosti rozjímané pocas modlitby.

Bolestný ruženec Plnomocné odpustky získa ten, kto sa pomodlí v kostole (verejnej kaplnke), rodine, reholnom alebo náboženskom spolocenstve ruženec. V iných ako tu spomenutých prípadoch sú s modlitbou ruženca spojené len ciastocné odpustky. Podmienkou pre získanie plnomocných odpustkov je , aby pät tajomstiev ruženca nasledovalo bezprostredne po sebe. Dalšou podmienkou je, aby modlitba ruženca bola spojená aj s rozjímaniami o jednotlivých tajomstvách: a) Ak sa ruženec modlí spolocne, predmodlievajúci má na zaciatku desiatku nahlas uviest rozjímanie o danom tajomstve, b) ak sa ruženec modlí jednotlivec, stací, ked sú tajomstvá v tichosti rozjímané pocas modlitby.

Slávnostný ruženec Plnomocné odpustky získa ten, kto sa pomodlí v kostole (verejnej kaplnke), rodine, reholnom alebo náboženskom spolocenstve ruženec. V iných ako tu spomenutých prípadoch sú s modlitbou ruženca spojené len ciastocné odpustky. Podmienkou pre získanie plnomocných odpustkov je , aby pät tajomstiev ruženca nasledovalo bezprostredne po sebe. Dalšou podmienkou je, aby modlitba ruženca bola spojená aj s rozjímaniami o jednotlivých tajomstvách: a) Ak sa ruženec modlí spolocne, predmodlievajúci má na zaciatku desiatku nahlas uviest rozjímanie o danom tajomstve, b) ak sa ruženec modlí jednotlivec, stací, ked sú tajomstvá v tichosti rozjímané pocas modlitby.

Žaltár Plnomocné odpustky získa ten, kto sa pomodlí v kostole (verejnej kaplnke), rodine, reholnom alebo náboženskom spolocenstve ruženec. V iných ako tu spomenutých prípadoch sú s modlitbou ruženca spojené len ciastocné odpustky. Podmienkou pre získanie plnomocných odpustkov je , aby pät tajomstiev ruženca nasledovalo bezprostredne po sebe. Dalšou podmienkou je, aby modlitba ruženca bola spojená aj s rozjímaniami o jednotlivých tajomstvách: a) Ak sa ruženec modlí spolocne, predmodlievajúci má na zaciatku desiatku nahlas uviest rozjímanie o danom tajomstve, b) ak sa ruženec modlí jednotlivec, stací, ked sú tajomstvá v tichosti rozjímané pocas modlitby.

Prísľub Panny Márie pre tých, čo sa budú modliť ruženec:

 • 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
 • 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 • 3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
 • 4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 • 5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
 • 6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
 • 7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 • 8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
 • 9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
 • 10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 • 11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
 • 12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 • 13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
 • 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
 • 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Odpustky

Plnomocné odpustky získa ten, kto sa pomodlí v kostole (verejnej kaplnke), rodine, rehoľnom alebo náboženskom spoločenstve ruženec. V iných ako tu spomenutých prípadoch sú s modlitbou ruženca spojené len čiastočné odpustky. Podmienkou pre získanie plnomocných odpustkov je , aby päť tajomstiev ruženca nasledovalo bezprostredne po sebe.
Ďalšou podmienkou je, aby modlitba ruženca bola spojená aj s rozjímaniami o jednotlivých tajomstvách:
a) Ak sa ruženec modlí spoločne, predmodlievajúci má na začiatku desiatku nahlas uviesť rozjímanie o danom tajomstve,
b) ak sa ruženec modlí jednotlivec, stačí, keď sú tajomstvá v tichosti rozjímané počas modlitby.

Dominikánske mariánske centrum