Mária


Na úvod:

1x Verím v Boha...
1x Otče náš...
3x Zdravás, Mária... po mene Ježiš nasleduje
a1), po ďalšom slove Ježiš nasleduje a2),po poslednom slove Ježiš nasleduje a3)
1x Sláva Otcu...

Každý desiatok sa skladá:

1x Otče náš...
10x Zdravás, Mária... po mene Ježiš sa v každom desiatku pridá jedno tajomstvo, spolu je päť desiatkov a v každom desiatku je pridané jedno tajomstvo t.j. dokopy je päť tajomstiev 1., 2., 3., 4., 5.
1x Sláva Otcu...
1x Fatimská prosba, ktorá sa vkladá na koniec každého desiatku:
"Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo."

V Pondelok sa modlí Radostný ruženec, v Utorok sa modlí Bolestný ruženec, v Stredu sa modlí Slávnostný ruženec, vo Štvrtok sa modlí Ruženec svetla, v Piatok sa modlí Bolestný ruženec, v Sobotu sa modlí Radostný ruženec, v Nedeľu sa modlí Slávnostný ruženec.


Radostný ruženec

Ruženec Svetla

Bolestný ruženec

Slávnostný ruženec

Žaltár


Prístup dnes: 1 - celkom: 1401.
(C) 2010 / 2011 - All rights reserved

Print this page